ફિલ્મ ‘ગુલતાન’ ના સેટ પર પ્રોડક્શન યુનિટ કોઈના આવવાનો ઈન્તજાર કરી રહ્યું છે. કેમેરામેન તૈયાર છે. સાઉન્ડ રેર્કોિડસ્ટ તૈયાર છે. મેકઅપમેન તૈયાર છે. સ્પોટ બોયસ તૈયાર છે. દિગ્દર્શક તૈયાર છે. હીરોઈન તૈયાર છે પણ હીરોનો ઈન્તજાર છે.

એવામાં એક સ્પોટ બોય દોડતો દોડતો આવે છે. તે મોટેથી બોલે છેઃ ‘આ ગયે. આ ગયે. ભાઈ આ ગયે.’

દિગ્દર્શક પૂછે છેઃ ‘કૌન દાઉદભાઈ આ ગયે ?’

સહદિગ્દર્શક પૂછે છેઃ ‘દાઉદભાઈ કૌન?’

‘અરે, અપુન કી ફિલ્મ કે ફાઈનાન્સર હૈ.’

સ્પોટ બોય કહે છેઃ નહીં સર, બોલે તો અપુન કે અસલી ભાઈજાન હૈ. ખાન સાહબ હૈ.

”કૌન જમાલખાન ?” ડાયરેક્ટર પૂછે છે.

સહ દિગ્દર્શક પૂછે છેઃ ‘યે જમાલખાન કૌન?’

દિગ્દર્શક કહે છેઃ ‘જમાલખાન કો નહીં પહેચાનતે ? ભાઈ કે દોસ્ત, ફોરીન મેં રહેતે હૈ.એક્સીડન્ટ કે બાદ વાપસ નહીં આયે. ઓવરસીઝ રાઈટ્સ ઉન કો દીયેલે હૈ. ભાઈજાન જબભી ગાડી ચલાતે હૈ તો ઈન્ડિયા મેં વહી તો ઉન કે સાથ હોતે હૈ ફિર ગૂમ હો જાતે હૈઃ .

સ્પોટ બોય કહે છે : ‘અરે, યે તો અપને ખાન સાબ હૈ. મીડિયાવાલોં કો ઈન્ટરવ્યૂ દે રહે હૈ’

‘અચ્છા, અપુન કી ફિલ્મ કા પ્રમોશન કર રહે હૈં?’

સ્પોટ બોય : ‘નહીં સાબ. વહ તો કહ રહે થે કે, મુઝે ગરીબો સે બહોત હમદર્દી હૈં ?’

સહદિગ્દર્શક પૂછે છે : ‘અચ્છા, ભાઈ ફૂટપાથ પર સોને વાલો કી ફિકર કરતે હોંગે.’

સ્પોટ બોયઃ ‘ નહીં, સર, વહ તો હ્યુમન હ્યુમન ઐસા કુછ બોલ કર છોટે છોટે બચ્ચો કો હેલ્પ કરને કી બાત કરતે હૈં’

દિગ્દર્શક પૂછે છેઃ ‘અચ્છા, વહ ફૂટપાથ પર મર જાનેવાલેં નુરુલ્લા કે બચ્ચોં કી બાત કરતે હોંગે?’

સ્પોટ બોયઃ ‘નહીં સા’બ, બોલે તો અબ વહ મહિલાઓ કો ન્યાય દીલાને કી બાત કરતે હૈં?’

સહદિગ્દર્શકઃ ‘અચ્છા, ઐશ્વર્યા કે પિતાને એક કમ્પલેન કી થી કી ઉન કી બેટી કો એક દબંગ પરેશાન કર રહા હૈ ઉસકો મદદ કરને કી બાત કરતે હોંગે?’

દિગ્દર્શક તેમના સહ દિગ્દર્શકને ખખડાવે છેઃ ‘ચૂપ બે. ઐશ્વર્યા હમારે ફિલ્મ કી હીરોઈન નહીં હૈ.’

સહ દિગ્દર્શક પૂછે છેઃ ‘તો ફિર માધુરી કી બાત કરતે હોંગે.’

‘બોલ મત. ભાઈ કો માધુરી સે અનબન હૈંૈ.’

સહ દિગ્દર્શક : ‘તો ફિર કેટરીના કી બાત કરતે હોંગે.’

‘બોલા ની, ભાઈ કેટરિના પર ગુસ્સે મેં હૈં. કેટરિના સે કિસી ઓર સે દોસ્તી સે ભાઈજાન બીગડેલે હૈં. ઉસ કા નામ ભી મત લેના વરના ભાઈ તુમ્હે ભી નિકાલ દેંગે.’

‘લેકિન ડાયરેક્ટર તો આપ હૈ. વહ મુઝે કૈસે નિકાલેંગે ?’

‘બોલાની કિ વહ ભાઈ હૈં. વહ મુઝે ભી નિકાલ સકતે હૈ : કહેતાં દિગ્દર્શક સ્પોટ બોયને પૂછે છે : ‘અરે દેખ તો સહી. ભાઈજાન આ રહે હૈં કિ નહીં ?’

સ્પોટ બોય રનિંગ કોમેન્ટ્રી આપતાં કહે છે : ‘ભાઈ પુલીસવાલોં સે મીઠાઈ લે રહે હૈં.’

‘કયું?’

સ્પોટ બોય કહે છે : ‘બોલે તો પુલીસ વાલે કહેતે હૈં કિ ભાઈ મુંબઈ મેં આપ કી બહોત ચલતી હૈં. પુલીસ આપકે ઈશારોં પે ચલતી હૈં. આપ કિસી કા ભી ટ્રાન્સફર કરવા શક્તે હૈં.

‘ઔર…’

સ્પોટ બોય કહે છે : ‘ભાઈ કો પુલીસ કહ રહી હૈ, કિ ભાઈ હમે સંભાલના. હમારા હાલ પુલીસ કોન્સ્ટેબલ જૈસા મત હોને દેના. વહ તો આપકા બોડીગાર્ડ થા ઔર એક્સિડન્ટ કી કંમ્પલેન કરને કે બાદ વૌ ખુદ મર ગયા. વહ બિચારા કૈસે મર ગયા કિસી કો પત્તા નહીં…’

દિગ્દર્શક પૂછે છેઃ ‘અરે દેખ યાર, અબ કયા હો રહા હૈં?’

સ્પોટ બોય કહે છેઃ ‘કોરટ કે લોગ ભાઈ કે પાસ ખડે હોકર તસવીર નીકલવા રહે હૈં.’

‘વહ ક્યું?’

કોરટ કા કલાર્ક કહ રહેલા હૈં ભાઈ કોઈ બી નકલ ચાહિયે તો મુઝે બોલ દેના. દસ મિનિટ મેં નીકલવા દૂંગા.’

દિગ્દર્શક પૂછે છેઃ ‘અબ તો ભાઈ ફ્રી હો ગયે કિ નહીં ?’

સ્પોટ બોય કહે છેઃ ‘અભી રાજસ્થાનકા કોઈ પત્રકાર ભાઈ સે ઈન્ટરવ્યૂ ચલ રહા હૈ…’

‘રાજસ્થાન કા ક્યું? જયપુર- જોધપુર મેં તો હમારા કોઈ શૂટિંગ હૈં નહીં.’

સ્પોટ બોય કહે છેઃ ‘નહીં નહીં સર, બોલે તો ભાઈજાન બોલ રહે હૈં કિ ઉનકો એનિમલ સે બહોત હમદર્દી હૈં. સર, યે એનિમલ કયા ચીજ હૈ?’

દિગ્દર્શક કહે છે : ‘ભાઈજાન કે લિયે મેં ઔર તું એનિમલ હૈં. બસ, જ્યાદા મત પૂછ. ઈતને મેં સમજ લે. ભાઈ કે સામને કાલા હીરન શબ્દ બોલના ભી મત, વરના તું તો ગયા. ભાઈ કો શિકાર કા બહોત શોંખ હૈં, તું દીખતા ભી હૈં કાલા, હીરન જૈસા?’

‘નહીં બોલુંગા સર, મુઝે મેરી જાન પ્યારી હૈં.’
‘અબ કિતની દૈર હૈં?’

સ્પોટ બોય કહે છેઃ ‘સર, બોલે તો અબ તો ભાઈજાન કા આના મુશ્કીલ લગતા હૈ’.

‘કયું’ બે, કયા હુઆ?’
‘સર, બોલે તો ભાઈજાન કે ફેન્સ આ ગયે. ભાઈજાન કો ઘેર લિયા હૈં. મૈં મદદ કરને જાઉં ? ભાઈ તકલીફ મેં આ જાયેગેં.’

‘બેવકૂફ, ભાઈ કો કિસી સે કભી કોઈ તકલીફ નહીં. તકલીફ તો ભાઈજાન સે દૂસરો કો હોતી હૈં. પૂછ માધુરી કો, પૂછ ઐશ્વર્યા કો, પૂછ નુરુલ્લા ઔર પૂછ કાલે હીરન કો. પૂછ ફૂટપાથ પર સોને વાલે કો. ભાઈ કે પાસ બાઉન્સર હૈં. ભાઈ કે પાસ બોડી હૈ. ભાઈ કે પાસ પૈસા હૈ, ભાઈ કે પાસ જમાલ ખાન હૈં. ભાઈ કે પાસ પુલીસ હૈ. ભાઈ કે પાસ બડે બડે બકીલ હૈ. ભાઈ કે પાસ ગફાર જાફરવાલા હૈં.’

‘સર, આપને નામ કોઈ ઊલટા નામ બોલ દીયા. યે ગફાર જાફરવાલા કૌન હૈં?’

‘બસ, સમજ લે કે અપુન કે ગુલતાન કે તાકાતવર દોસ્ત હૈં?’

સ્પોટ બોય પૂછે છે : કોઈ અંડરવર્લ્ડ આદમી હૈ ? કોઈ બડા આદમી હોગા?’

દિગ્દર્શક કહે છેઃ ‘આજ પૂરે મુંબઈ મેં અપુન કે ભાઈજાન સે બડા કોઈ નહીં. પુલીસ ભી નહીં ઔર કાનૂન ભી નહીં. સમજા ?’

એટલામાં બીજો સ્પોટ બોય દોડતો આવે છે : સર, ગરબડ જાલા’

દિગ્દર્શક પૂછે છે : ‘કાય ગરબડ જાલા ?’

‘સર, કોઈ નઈ લડકી આયી. બડી ખૂબ સૂરત લગતી થી. કહેતે હૈં લુલિયા ઉસ કા નામ હૈં. ભાઈજાન ઉસ કી ગાડી મેં બૈઠ કર ચલે ગયે’ સ્પોટ બોયે કહ્યું.

ચાર કલાકથી મેકઅપ કરીને બેઠેલી હીરોઈને પૂછયું: ‘સર, યે લુલિયા કૌન હૈ?’

‘લુલિયા એક રોમાનિયન હીરોઈન હૈ, સુના હૈં ભાઈજાન કે સાથ આજકલ ઉસ કી અચ્છી દોસ્તી ચલ રહી હૈં.’

‘તો મેરા ક્યા હોગા?: હીરોઈન પૂછે છેઃ
‘તું ભી અબ ગઈ સમજ.’

‘ઓહ માય ગોડ! પ્લીઝ હેલ્પ મી’ હીરોઈન બબડે છે.

સ્ટંટ ડાયરેક્ટર ધીમેથી બોલે છે : ‘તેરા હાલ ફૂટપાથ વાલે સોનેવાલોં જૈસા તો નહીં હુઆ ન. ઘર જાઓ ઔર દુઆ કર.’

દિગ્દર્શક કહે છે : ‘ચલો આજ કા શૂટિંગ બંધ. પેક અપ.’